2008, ഒക്‌ടോബർ 10, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കാത്തിരിപ്പൂ നിന്നെ ഞാന്‍

പൂക്കളമെഴുതുവാന്‍ വന്നില്ല നീയിന്ന്‌
പൊന്നോണനാളിതെന്നോര്‍മ്മയില്ലെ ,
മുറ്റത്ത്‌ തീര്‍ത്തൊരിപൂക്കളതറയില്‍ ഞാന്‍
ഒരുവട്ടപൂവുമായി കാത്തിരുന്നു ,
എന്‍റ്റെ ഹൃദയത്തില്‍ നോവുമായ്‌ കാത്തിരുന്നു .
ഇതിലെ പോകും കാറ്റിനുപോലും
നീ ചൂടും പൂവിന്‍ സുഗന്ധം .
അതിലെന്നുമുണരുമെന്‍ മോഹങ്ങളും ,
അതിലേറെ നീ തന്ന സ്വപ്നങ്ങളും ,
സുന്ദര മോഹന സ്വപ്നങ്ങളും .
അകലെ പോകും കിളികള്‍ പോലും
പാടുന്നു ഈധന്യ നിമിഷം
അതു കേള്‍ക്കെ പാടുന്നു എന്‍ മനം വീണ്ടും ,
ഇന്നലെ നീ തന്ന സ്നേഹ ഗീതം ,
സുന്ദര സുരഭില സ്നേഹഗീതം .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: